Formulari i kontaktit

I nderuar përdorues
Formulari në vijim ju lejon të na kontaktoni për të kërkuar asistencë. Dëshirojmë t’ju informojmë se do të merrni një përgjigje sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ju lutem zgjidhni:

  • Asistencë për Abonimet dhe Pagesat

    Në rast se hasni në vështirësi me aktivitetet e lidhura me menaxhimin e pagesave dhe/ose abonimit të FAD, Asistencës Shkencore.

  • Asistencë Shkencore

    Në rast se keni dyshime mbi përmbajtjen didaktike të moduleve.

  • Asistencë Teknike

    Nëse hasni vështirësi në aksesin, vizualizimin, përdorimin e përmbajtjes dhe çdo problem teknik që lidhet me platformën.


Këto fusha nuk mund të jenë bosh