Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 26/04/2024

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 4

Numri i krediteve: 4

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

PROM dhe PREM: ndarja e vlerave të trajtimeve

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 4 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë

Presionet mbi sistemin shëndetësor po rriten pandërprerë në të ashtuquajturat vende të përparuara, për shkak të rritjes së disponueshmërisë terapeutike, shtimit të kërkesave në shëndetësi dhe burimeve të pamjaftueshme. Jo edhe aq për shkak të uljes së investimeve, përkundrazi: shpenzimet për kujdesin shëndetësor po rriten vazhdimisht, por kënaqësia e ofruesve, profesionistëve, pacientëve dhe qytetarëve është në rënie.

Ky është një paradoks që nuk ka ndodhur më parë në historinë e sistemeve të kujdesit shëndetësor dhe që na kërkon të pyesim veten në terma multidisiplinarë se çfarë vlere ka shëndetësia sot dhe të përgjigjemi konkretisht se si ta prodhojmë atë.

Vlera e prodhuar nga ndërhyrjet shëndetësore (qoftë ndërhyrje të vetme apo procese të integruara diagnostiko-terapeutike), duhet të matet përmes treguesve të duhur: të efektivitetit klinik, të qëndrueshmërisë ekonomike dhe të përfitimit që kanë ata që janë të përfshirë drejtpërdrejt: pacientët.

Përdorimi i instrumenteve shkencore PROM (Rezultatet e raportuara nga pacienti) dhe PREM (Përvojat e raportuara nga pacienti) synon të integrojë në vlerësimet tradicionale edhe këndvështrimin e pacientëve. Këto instrumente do të ofrojnë një këndvështrim të privilegjuar mbi dobitë aktuale të përftuara ose të papërftuara nga trajtimet që janë marrë, jo në kuptimin teknik, por më tepër në lidhje me atë që ka më shumë rëndësi në jetën e zakonshme: mirëmbajtjen e funksioneve të rëndësishme dhe cilësinë e jetës

 

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Përgjegjësi shkencor

Federico Pennestrì
Kërkues në Institutin Ortopedik Galeazzi, Profesor në Universitetin Vita-Salute San Raffaele

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 4 orë. Kursi do të aktivizohet nga 26/04/2024 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 4 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.