Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 18/12/2023

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 6

Numri i krediteve: 6

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Terapeutika dixhitale: zhvillimi, çështjet kritike dhe aplikimet klinike

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 6 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë

 

Interesi për teknologjitë dixhitale si mjete për favorizimin e mirëqenies dhe shëndetit po rritet në mënyrë progresive dhe kjo dinamikë është përshpejtuar ndjeshëm nga çështjet kritike që shkaktoi pandemia COVID-19. Një aspekt i parë, jo i parëndësishëm, është sqarimi i terminologjisë: kujdesi shëndetësor dixhital/mjekësia dixhitale/terapia dixhitale, si dhe lloji i produkteve dhe karakteristikat e zhvillimit që ato kanë.
Terapitë dixhitale (“terapeutikë dixhitale”/DTx) janë pajisje mjekësore në të cilat “principi aktiv” është një algoritëm/softuer që ndërvepron me pacientin, duke udhëhequr dhe modifikuar sjelljen e tij. Këto produkte mund të veprojnë në parandalimin dhe trajtimin e shumë patologjive dhe gjendjeve klinike në të cilat korrigjimi i sjelljeve jofunksionale të pacientëve, ose udhëzimi drejt sjelljeve të duhura, mund të gjenerojë rezultate pozitive. Përdorimi korrekt i këtyre teknologjive kërkon që profesionistët e kujdesit shëndetësor të njohin avantazhet dhe kufizimet e tyre, të arrijnë të identifikojnë produktet më të mira dhe gjendjet më të përshtatshme, në mënyrë që vetë produktet të shprehin potencialin e tyre maksimal.
Megjithatë, kjo njohuri nga ana e profesionistëve të kujdesit shëndetësor është aktualisht e kufizuar dhe mbizotëron një konfuzion i gjerë që nga klasifikimi i produkteve dixhitale, si dhe njohuri e pakët mbi teknologjitë e disponueshme. Kursi do t'u ofrojë pjesëmarrësve mundësinë për të plotësuar të paktën një pjesë të madhe të kësaj nevoje për informacion/trajnim dhe për të fituar disa njohuri dhe aftësi specifike të cilat duhet të jenë veçanërisht të dobishme kur profesionistët e kujdesit shëndetësor kanë mundësinë të përshkruajnë dhe/ose të menaxhojnë përdorimin e këtyre teknologjive.
*Ky kurs është i mbështetur nga Viatris Tirana (regjistruar si BGP products Switzerland GmbH)

  

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Përgjegjësi shkencor

Gualberto Gussoni
Udhëheqës shkencor, Qendra e Studimeve FADOI

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 6 orë. Kursi do të aktivizohet nga 18/12/2023 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 6 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.