Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 08/06/2023

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 9

Numri i krediteve: 9

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Marrëdhënia mjek-pacient në epokën dixhitale

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 9 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë 

“Revolucioni dixhital” ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në mjekësi dhe në shkencë. Njohja dhe të kuptuarit se si kanë ndikuar teknikat dixhitale në mënyrën e diagnostikimit dhe të trajtimit të pacientëve është një proces themelor për ristrukturimin e marrëdhënies midis një profesionisti të kujdesit shëndetësor dhe protagonistit të pavullnetshëm të çdo aktiviteti në mjekësi.
Menaxhimi i Big Data, zhvillimi eksponencial i teknikave të Inteligjencës Artificiale dhe shkuarja, gjithnjë e më shumë drejt një mjekësie të personalizuar, kërkojnë një analizë të kujdesshme dhe të saktë në lidhje me mënyrën se si mund ta ndryshojnë këto transformime rolin e mjekut, të kuptuarit e sëmundjes, perceptimin dhe përvojën e pacientëve dhe në përgjithësi, të qytetarëve, ndaj çështjeve shëndetësore.
Ky kurs është i dobishëm për profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët, në kontekstin e “revolucionit dixhital”, duhet të ripërcaktojnë marrëdhëniet me pacientin dhe ndikimet e këtij revolucioni mbi shoqërinë, mjekun dhe pacientin.

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara. 

Përgjegjësi shkencor

Gabriella Pravettoni
Profesoreshë e Psikologjisë së Vendimeve dhe drejtoreshë e Departamentit të Onkologjisë dhe Hemato-Onkologjisë – UNIMI Drejtoreshë e Applied Research Division for Cognitive and Psychological Science, Instituti Europian i Onkologjisë, IRCCS, Milan

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 9 orë. Kursi do të aktivizohet nga 08/06/2023 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 9 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.