Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 13/12/2021

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 3

Numri i krediteve: 3

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 1 000 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Kapsllëku: nga diagnoza te trajtimi

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 3 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë 

 

Kapsllëku apo konstipacioni është një çrregullim i defekimit që konsiston në vështirësinë objektivisht të vëzhgueshme dhe/ose subjektivisht të perceptuar mbi zbrazjen e plotë ose të pjesshme të zorrëve me nxjerrjen e feçeve.
Kjo është një simptomë shumë e shpeshtë dhe në prani të këtij çrregullimi, është thelbësore të vendoset një diagnozë e saktë, duke përdorur shkallë matëse të vërtetuara, siç janë kriteret e Romës III ose IV.
Trajtimi i kapsllëkut kërkon ndërhyrje dietike dhe, nëse kjo nuk është e mjaftueshme, duhet përdorur terapi farmakologjike.
Barnat për trajtimin e tij janë të shumta dhe kanë mekanizma të ndryshëm veprimi.
Kursi do të japë indikacione për vendosjen e një diagnoze të saktë, dhënien e këshillave nutricionale dhe rekomandimin e laksativit më të përshtatshëm për situatën.
Përveç kësaj, ai do të krijojë një sfond mbi rëndësinë e funksionit të mirë intestinal, disa sugjerime mbi rolin e mundshëm të mikrobiotës në sëmundje të ndryshme dhe mundësinë, me integrimin e duhur të prebiotikëve dhe probiotikëve, për të modifikuar disbiozën intestinale.
 Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara. 

 Çmimi: 1000 lekë

 

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Dr. Michela Barichella
Specialiste e Shkencave Nutricionale. Përgjegjëse e Njësisë Operative Dietika dhe Nutricioni Klinik Asst-G.PINI-CTO

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 3 orë. Kursi do të aktivizohet nga 13/12/2021 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 3 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.