Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 02/12/2021

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 3

Numri i krediteve: 3

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Çmimi: 1 000 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Roli i farmacistit në mbështetjen e pacientit me patologji kronike: rreziku kardiovaskular dhe sindroma metabolike

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 3 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë 

 Shprehja “sindromë metabolike” nuk tregon në vetvete një sëmundje, por një gjendje klinike, për shkak të ndryshimit të njëkohshëm të disa parametrave që lidhen me metabolizmin. Këta janë: presioni i gjakut, glicemia, kolesteroli, trigliceridet dhe perimetri i belit. Ndryshimi i këtyre parametrave sjell një çekuilibër të vlerave të tyre në lidhje me standardet e referencës që tregojnë për një individ të shëndetshëm.
Mund të duket interesante se si vetëm ndryshimi i lehtë i disa vlerave, për të cilat dëgjojmë çdo ditë, mund të ketë në shëndetin tonë një ndikim të tillë, sa të na bëjë të flasim edhe për sëmundje. Megjithatë, tani është vërtetuar se prania e njëkohshme e këtyre anomalive metabolike (dhe për rrjedhojë, e sindromës metabolike) e ekspozon subjektin ndaj një rreziku tre deri në pesë herë më të lartë për t'u prekur nga diabeti ose sëmundje kardiovaskulare, sesa një subjekt i shëndetshëm. Pasojat më dramatike të diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare janë të ashtuquajturat “ngjarje kardiovaskulare” (iktusi, infarkti etj.) që aktualisht përfaqësojnë shkakun kryesor të vdekjeve në botë.
Sigurisht që është e mundur të shmanget fillimi i sindromës metabolike duke mbajtur nën kontroll parametrat që kontribuojnë në përcaktimin e saj. Qëllimi i këtij kursi është të mësojë se si të njihet sindroma metabolike dhe masat që duhen marrë për të parandaluar shfaqjen e saj dhe zhvillimin e sëmundjeve të rënda si diabeti dhe sëmundjet kardiovaskulare.
 Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 1000 lekë

 

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare: 
BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Dr. Corrado Giua Marassi
President i Shoqatës Italiane të Farmacisë Klinike

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 3 orë. Kursi do të aktivizohet nga 02/12/2021 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 3 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.