Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 20/11/2021

Data e përfundimit: 31/12/2023

Kohëzgjatja: 5

Numri i krediteve: 5

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat), Mjek (Kardiokirurgji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike))

Çmimi: 0 lekë

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Nutraceutikët për menaxhimin e hipertensionit arterial dhe simptomat e lidhura me insuficiencën kardiake

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 5 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë

Trajtimi i hipertensionit arterial dhe insuficiencës kardiake është kodifikuar nga protokollet terapeutike shumë të sakta të Mjekësisë së Bazuar në Evidenca (EBM). Objektivi i parë i këtij kursi është të ndihmojë në identifikimin e atyre suplementeve nutricionale që mund të kenë efekt pozitiv në kontrollin e presionit të gjakut, duke lehtësuar kontrollin përpara marrjes së medikamenteve, ose njëkohësisht me terapinë konvencionale përpara se të rriten dozat ose numri i molekulave të përdorura. Objektivi i dytë është identifikimi i suplementeve ushqimore që mund të lehtësojnë simptomat më të bezdisshme që lidhen me insuficiencën kardiake, kur ato mbeten, pavarësisht terapisë farmakologjike të konsoliduar.

 

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Përgjegjësi shkencor

Dr. Arrigo F. G. Cicero
President i SINUT

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat), Mjek (Kardiokirurgji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike))

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 5 orë. Kursi do të aktivizohet nga 20/11/2021 deri në 31/12/2023.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 5 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.