Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 18/06/2021

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 18

Numri i krediteve: 18

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 4 500 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Mjekësia narrative: Manual i shëndetit narrativ

Realizuar për Farmacist, Infermier, Mjek, Dentist

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 18 kredite formuese. Kursi u dedikohet të gjithë profesionistëve të fushës së shëndetësisë

 

Në këtë kohë, kur të gjithë jemi të shqetësuar se mos sëmuremi, mos vuajmë, apo mos vdesim, Mjekësia Narrative (NM) na mëson se sëmundja nuk është vetëm sëmundje. Ajo është edhe një ngjarje që shpërthen papritmas në mendje dhe trup, e cila mund të largojë gëzimin dhe gjumin, oreksin dhe vullnetin për të jetuar, aftësinë për të punuar dhe për të qëndruar me familjen dhe miqtë, diçka që mund të jetë e ëmbël ose monstruoze, shkatërrimtare ose mësuese për jetën.
NM-ja mëson se shëndetësia nuk ka të bëjë vetëm me protokollet, kërkimet shkencore, barnat, teknologjitë dhe investimet e organizatave shëndetësore, por edhe me të qenët i njerëzishëm.
Themeluesja e saj, Rita Charon-i (Universiteti Columbia në Nju Jork), argumenton: “Mjekësia narrative është mjekësi e praktikuar me aftësi që na japin mundësi të njohim, kuptojmë, interpretojmë dhe reagojmë ndaj historive të sëmundjes".
Kjo është qasje e thjeshtë trajtimi dhe është e praktikueshme nga të gjithë, por nuk mund të jetë e improvizuar. Ky kurs na mëson aftësi narrative për ata që trajtojnë dhe për ata që trajtohen, për ata që janë të shëndetshëm dhe për ata që vendosin. Mëson se si mund të identifikohet diagnoza më mirë dhe më herët; se si mund të bashkëpunohet më së miri si ekip; si është e mundur të bëhen zgjedhje të përbashkëta terapeutike, pra, më të përshtatshme dhe që çojnë në aderim më të madh terapeutik; si mund të ulet probabiliteti për gabime dhe ankesa që shpesh kanë të bëjnë me dëgjimin, komunikimin dhe marrëdhëniet, fusha specifike të Mjekësisë Narrative.

 

  Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 4500 lekë

 

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare:
BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Dr. Stefania Polvani
Sociologe në Ndërmarrjen Shëndetësore USL Toskana Juglindore, Presidente e SIMEN (Shoqata Italiane e Mjekësisë Narrative), bashkëthemeluese e Observatorit të Mjekësisë Narrative në Itali (OMNI)

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 18 orë. Kursi do të aktivizohet nga 18/06/2021 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 18 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.