Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 13/10/2020

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 5

Numri i krediteve: 5

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Çmimi: 1 400 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Roli i farmacistit në përdorimin e saktë të barnave inhibitore të pompës protonike

Realizuar për Farmacist

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 5 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve farmacistë

  

Inhibitorët e pompës protonike të acidit gastrik (IPP) janë një kategori barnash të përdorura gjerësisht në praktikën klinike. Kjo ndodh si për shkak të efikasitetit të provuar në terapinë e sëmundjeve të lidhura me acidin, ashtu edhe për parandalimin e dëmit gastrik të shkaktuar nga barnat antiinflamatore josteroide. Vitet e fundit është vënë re se rritja e vazhdueshme e përshkrimit të këtyre barnave shoqërohet nga një përdorim vetëm pjesërisht të saktë, si në indikacione, ashtu edhe në mënyrën e marrjes.
Meqenëse ekspozimi dhe/ose përdorimi jo në mënyrën e duhur i barnave mund të ekspozojnë ndaj rreziqeve shëndetësore, është shumë i rëndësishëm roli i farmacistit si konsulent i pacientit në menaxhimin e duhur të barit. Këshillat e farmacistit në lidhje me përdorimin e saktë të IPP-ve, kanë dy aspekte:

- Të ndihmohet një klient që kërkon shpjegime në lidhje me barin që po merr, sipas përshkrimit të mjekut.

- T’i jepet një klienti inhibitori i pompës protonike si bar OTC, në varësi të situatës klinike të paraqitur prej tij.

Për të interpretuar drejt këtë rol, farmacisti duhet të ketë informacionet e nevojshme mbi mënyrën e marrjes së medikamentit (përfshirë marrëdhëniet me vaktet dhe trajtimet e tjera), kohëzgjatjen e terapive, dozat e sakta në praktikën klinike, si dhe qartësinë për kufijtë klinikë të përdorimit.

  Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 1400 lekë

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare:
BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Dr. Cesare Tosetti
Mjek specialist në Gastroenterologji

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 5 orë. Kursi do të aktivizohet nga 13/10/2020 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 5 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.