Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 28/09/2020

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 10

Numri i krediteve: 10

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Të gjitha specialitetet)

Çmimi: 2 500 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Metabolizmi kockor dhe osteoporoza: roli i kalciumit dhe i vitaminës D

Realizuar për Farmacist, Mjek, Stomatolog, Infermier

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 10 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve të shëndetësisë

 

Sipas përkufizimit të Shoqatës Italiane të Osteoporozës, Metabolizmit Mineral dhe Sëmundjeve të Skeletit, osteoporoza është një sëmundje sistemike e skeletit, e karakterizuar nga reduktimi i masës kockore dhe nga ndryshime cilësore të cilat shoqërohen me rritjen e rrezikut për fraktura. Incidenca e osteoporozës rritet me moshën, duke prekur kështu pjesën më të madhe të popullsisë pas moshës tetëdhjetë vjeçare. Për të vendosur diagnozën, analiza “e artë” standard është mineralometria e kompjuterizuar kockore (MOC). Ajo është në gjendje të bëjë një matje mjaft të kujdesshme dhe të saktë të masës kockore, në veçanti të dendësisë së saj minerale (BMD), e shprehur në g/cm2 të sipërfaqes së projektuar.
Në këtë kurs, do të vlerësohen faktorët e ndryshëm të rrezikut për osteoporozën dhe do të propozohen parimet për trajtimin e kësaj patologjie të cilat përfshijnë: shmangien e faktorëve të ndryshueshëm të rrezikut (pirja e duhanit, alkooli, rreziku i rrëzimeve), dieta e duhur dhe e ekuilibruar, integrimi i kalciumit dhe vitaminës D, ruajtja e një niveli të mirë të aktivitetit fizik dhe terapia farmakologjike.

  Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 2500 lekë

 

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare:
BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Michela Barichella
Docente e Dietikës dhe Ushqyerjes klinike Qendra Specialistike Ortopedike Traumatologjike Gaetano Pini-CTO

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Infermier (të gjitha disiplinat), Mjek (Të gjitha specialitetet)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 10 orë. Kursi do të aktivizohet nga 28/09/2020 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 10 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.