Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 15/06/2020

Data e përfundimit: 31/12/2024

Kohëzgjatja: 15

Numri i krediteve: 15

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Çmimi: 3 700 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Këshillimi në farmaci dhe patologjitë gastrointestinale. Rëndësia e kompliancës për shëndetin dhe parandalimin

Realizuar për Farmacist

Prezantimi i kursit

Kurs ECM FND i vlerësuar me 15 kredite formuese. Kursi u dedikohet profesionistëve farmacistë

Patologjitë e traktit gastrointestinal janë të shumta dhe të rëndësishme si në aspektin e ndikimit që kanë te shëndeti, ashtu edhe në lidhje me përdorimin dhe konsumin e barnave dhe produkteve të këshilluara, siç janë probiotikët. Është gjithnjë e më e qartë se farmacisti mund të luajë një rol të rëndësishëm në parandalim dhe këshillim, sa i përket kësaj fushe terapeutike. Në lidhje me barnat, aftësia për të favorizuar një kompliancë më të mirë terapeutike është sot një objektiv vërtet parësor, ashtu si dhe informacionet që synojnë përdorimin e saktë të barnave, veçanërisht nëse ato përdoren gjerësisht, siç janë inhibitorët e pompës protonike.
Edhe provat gjithnjë e më të mëdha, në lidhje me rolin e zorrëve si një tru i dytë, kërkojnë një ndryshim të vizionit, për shembull sa u përket këshillave për trajtimin e disbiozës dhe pasojave të saj në nivel lokal dhe sistemik. Roli i faktorëve të rrezikut dhe kompetenca me karakter parandalues plotësojnë sfondin konjitiv dhe japin udhëzime për këshillim të synuar dhe të personalizuar, që e kualifikon farmacinë si një “eksperte” edhe për këshilla mbi sëmundjet dhe problemet e aparatit gastrointestinal.

Programi:

MODULI I PARË: Patologjitë e stomakut dhe të ezofagut

MODULI I DYTË: Patologjitë intestinale

MODULI I TRETËTruri i dytë është eubiota e zorrëve

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 3700 lekë

 

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare:
BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Prof. Alberto Martina
Departamenti i Shkencave Farmakologjike, Universiteti i Pavias

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Kohëzgjatja e kursit

Koha e nevojshme për të përfunduar kursin është 15 orë. Kursi do të aktivizohet nga 15/06/2020 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 15 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Imagine S.r.l..
Imagine S.r.l. merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.