Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 10/01/2020

Data e përfundimit: 31/12/2024

Numri i krediteve: 15

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, )

Çmimi: 3 800 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Kura dhe kujdesi për personin: perspektivat e komunikimit dhe marrëdhënies profesionist-pacient

Realizuar për Farmacist, Mjek, Stomatolog

Prezantimi i kursit

Përmbledhja e kursit

Raporti profesionist i shëndetësisë – pacient ka evoluar me kalimin e kohës duke kaluar nga një marrëdhënie e bazuar mbi ofrimin e ndihmës, në çdo fushë ku ai operon (ambulancë, strukturë spitalore, farmaci), në një marrëdhënie që synon përmbushjen e nevojave për të dhënë përgjigje të plota sa i takon gjendjes shëndetësore dhe rrugës që duhet ndjekur për zgjidhjen e problemeve  të shprehura nga pacienti. Pacienti i drejtohet profesionistëve dhe burimeve eksperte për t’u konsultuar me informacione të mbledhura tashmë nga të afërmit, miqtë, nga rrjetet në internet, duke mbartur edhe rrezikun e informacioneve false dhe tendencioze.

Është e rëndësishme që të gjithë profesionistët, në nivele të ndryshme, të përditësojnë kompetencat e tyre mbi planifikimin e duhur të marrëdhënies me pacientët, mbi njohjet e dinamikave që drejtojnë marrëdhëniet ndërpersonale dhe teknikat e dëgjimit aktiv, me qëllim që të raportohen te pacienti të gjithë aspektet e patologjisë së tij në mënyrën më funksionale të mundshme.

Për të përfunduar kursin: Shfletoni gjithë përmbajtjen e tij, duke klikuar në titujt e moduleve dhe kryeni testet përkatëse. Në fund do të merrni me email ose mund të shkarkoni direkt certifikatën që dëshmon ndjekjen e kursit të njohur nga QKEV. Printoni certifikatën dhe dërgojeni me postë të thjeshtë në QKEV.

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Çmimi: 3800 lekë

Për të blerë kursin ju mund të paguani me transfertë bankare:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417

Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418

BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.

Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302

Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Struktura e kursit

Për të marrë kreditet formuese është e nevojshme:

  • Të merret në konsideratë e gjithë përmbajtja formuese që është strukturuar në 6 module didaktike të përbëra nga tekste dhe imazhe.

  • Kalimi i pyetësorit ECM që është i pranishëm në fund të çdo moduli, duke ju përgjigjur saktë të paktën 75% të pyetjeve.

  • Të shkarkohet certifikata e krediteve on line.

Kursi është realizuar nga Dr. Maria Pia Foschino Barbaro (profesoreshë e Sëmundjeve të Aparatit të Frymëmarrjes dhe drejtore e departamentit të Shkencave Mjekësore dhe Kirurgjike në Universitetin e Foxhas) dhe nga Dr. Michele Cassetta  - pedagog në Fakultetin e Mjekësisë dhe Kirurgjisë në Universitetin e Bolonjës.

Kontributin e tyre në realizimin e kursit e kanë dhënë edhe Dr. Marylou Baccilieri dhe Dr. Iolanda Incasa - të dyja Psikologe, Psikoterapiste, Master në Këshillim Shëndetësor, Fakulteti i Mjekësisë dhe Kirurgjisë, Universiteti i Bolonjës.

 

Përgjegjësi shkencor

Prof. Maria Pia Foschino Barbaro - Dr. Michele Cassetta
.

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat), Farmacist (të gjitha disiplinat), Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Farmakologji klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Kirurgji orale (Kirurgji odontostomatologjike), Shëndet publik (Mjekësi komunitare), Shkenca të të ushqyerit, Toksikologji klinike, Psikologji klinike, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, )

Kohëzgjatja e kursit

Kursi do të aktivizohet nga 10/01/2020 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 15 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Lswr srl.
Lswr srl merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.