Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 15/02/2016

Data e përfundimit: 31/12/2024

Numri i krediteve: 15

Profesioni dhe specialiteti: Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, )

Çmimi: 3 600 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Komunikimi mjek-pacient: raporti efikas (R2015)

Prezantimi i kursit

Kursi, i cili fillon me analizën e situatës aktuale të raportit midis mjekut dhe pacientit, analizon dinamikat që drejtojnë marrëdhëniet ndërpersonale dhe vëzhgon më në thellësi teknikat e të dëgjuarit aktiv dhe qëndrimet e duhura për t’i thënë pacientit patologjinë që ka në mënyrën më funksionale të mundshme, duke marrë në konsideratë që asnjë njeri nuk ngjason me tjetrin dhe është e nevojshme që mjeku të dijë të përshtatet me sjelljet e tij në funksion të konteksteve dhe të bashkëbiseduesve me të cilët ndërvepron

Për të përfunduar kursin: Shfletoni të gjithë përmbajtjen e tij, duke klikuar në titujt e moduleve dhe kryeni testet përkatëse. Në fund do të merrni me email ose shkarkoni direkt certifikatën e cila dëshmon ndjekjen e kursit të njohur nga QKEV. Printoni certifikatën dhe dërgojeni me postë të thjeshtë në QKEV.

Kujdes!  Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Çmimi: 3600 lekë

 

Për të blerë kursin ju mund të paguani me transfertë bankare:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417

Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418

BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.

Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302

Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Autorë

Michele Cassetta - Stomatolog, Pedagog në Fakultetin e Mjekësisë dhe Kirurgjisë në Universitetin e Bolonjës, Përgjegjës për sektorin e stomatologjisë në Klinikën Villalba në Bolonja.

Alessandra Caporale - Sociologe eksperte. Aktivitetin e saj e zhvillon në shoqatën AICIS (Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno) dhe gjithashtu është edhe zëvendëspresidente e saj.

 

Përgjegjësi shkencor

Michele Cassetta
Mjek Kirurg – Stomatolog, Pedagog në Fakultetin e Mjekësisë dhe kirurgjisë në Universitetin e Bolonjës, Përgjegjës për sektorin e stomatologjisë në Klinikën Private Villalba në Bolonja.

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Mjek (Alergologji dhe imunologji klinike, Kardiokirurgji, Dermatologji dhe venerologji, Hematologji, Endokrinologji, Gastroenterologji, Gjenetikë mjekësore, Gjeriatri, Sëmundje të aparatit kardiovaskular (Kardiologji), Sëmundje të aparatit të frymëmarrjes (Pneumologji), Sëmundjet infektive, Mjekësi Fizike dhe rehabilituese (Fizioterapi), Mjekësi interne, Semundje tropikale, Mjekësi aerospaziale, Mjekësi sportive, Nefrologji, Neurologji, Neuropsikiatri infantile, Onkologji mjekwsore, Pediatri, Psikiatri, Radioterapi, Reumatologji, Kirurgji e aparatit tretës, Kirurgji e përgjithshme, Kirurgji maksilo-faciale, Kirurgji pediatrike, Kirurgji plastike, rikonstruktive dhe estetike, Kirurgji toraksi, Kirurgji vaskulare, Obstetrikë dhe Gjinekologji, Neurokirurgji, Oftalmologji (Okulistikë), Ortopedi dhe traumatologji, Otorinolaringoiatri (ORL), Urologji, Anatomi patologjike, Anestezi reanimacion dhe terapi intensive, Biokimi klinike, Mjekësi ligjore, Mjekësi nukleare, Mikrobiologji dhe virologji, Neurofiziopatologji, Neuroradiologia, Patologji klinike, Radiologji diagnostikuese dhe interventiste, Mjekësi e punës, Mjekësi familje, Ortognatodonci, Audiologji dhe foniatri, Protetikë Stomatologjike, Papercaktuar, )

Kohëzgjatja e kursit

Kursi do të aktivizohet nga 15/02/2016 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 15 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Lswr srl.
Lswr srl merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.