Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 15/02/2016

Data e përfundimit: 31/12/2024

Numri i krediteve: 12

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Çmimi: 3 000 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Sëmundja e Parkinsonit

Realizuar për Farmacistët

Prezantimi i kursit

Kursi përbëhet nga 6 module që ilustrojnë të gjitha aspektet e sëmundjes së Parkinsonit. Shpjegohen karakteristikat e përgjithshme të sëmundjes, epidemiologjia, etiologjia e patogjeneza dhe alterimet anatomo-patologjike. Përshkruhet simptomatologjia klinike, fazat progresive të sëmundjes, diagnostika instrumentale dhe shkallët e vlerësimit. Prezantohet aktualiteti i terapisë farmakologjike dhe jo farmakologjike, si dhe iu kushtohet vëmendje aspekteve mjeko-ligjore për këtë tipologji të sëmurësh. 

Shfletoni të gjithë përmbajtjen e tij, duke klikuar në titujt e moduleve dhe kryeni testet përkatëse. Në fund do të merrni me email ose shkarkoni direkt certifikatën e cila dëshmon ndjekjen e kursit të njohur nga QKEV. Printoni certifikatën dhe dërgojeni me postë të thjeshtë në QKEV.

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

Çmimi: 3000 lekë

Për të blerë kursin ju mund të paguani me transfertë bankare. Keni në dispozicion këto të dhëna:

BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417

Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418

BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.

Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302

Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Konsultohu me skedën e plotë të kursit.

Autorët

Prof. Ettore Novellino
Prof. Pietro Biagio Carrieri
Prof. Giuseppe De Michele
Prof. Giuseppe Orefice
Dr. Silvio Peluso
Prof. Enrica Menditto
Dr.Vincenzo Iadevaia
Dr. Denise Fiorentino
Dr. Daria Putignano

Përgjegjësi shkencor

Prof. Ettore Novellino
Drejtor i Departamentit të Farmacisë, në universitetin e studimeve “Federico II” në Napoli.

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Farmacist (të gjitha disiplinat)

Kohëzgjatja e kursit

Kursi do të aktivizohet nga 15/02/2016 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 12 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Lswr srl.
Lswr srl merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.