Kursi i paraqitur shkurt

Data e fillimit: 15/02/2016

Data e përfundimit: 31/12/2024

Numri i krediteve: 24

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat)

Çmimi: 5 800 lekë

Blini kursin

Nis kursin

Për të pasur akses në kurs është e nevojshme të regjistroheni në platformë dhe të blini kodin e aktivizimi të kursit.

Logohu

ose Regjistrohu

Emergjenca, infeksione dhe anomali

Realizuar për  Stomatologët 

Prezantimi i kursit

Në këtë kurs do të flitet për infeksionet bakteriale dhe virale të emergjencave mjekësore, të trajtimeve stomatologjike dhe efekteve të tyre të padëshiruara. Pjesëmarrësit do të përditësohen mbi menaxhimin e emergjencave mjekësore më të zakonshme dhe më të rëndësishme që mund të ndodhin në një klinikë dentare. Ky problem është e domosdoshme të njihet, me shpresën që nuk do jetë kurrë e nevojshme të përballeni me të. Tre modulet e para kanë si qëllim infeksionet që iu interesojnë stomatologëve. Dy prej tyre do të ofrojnë një përditësim mbi terapinë antibiotike të pacientëve me lunga odontogjene, raste të zakonshme, por që shpesh nuk menaxhohen dhe trajtohen në mënyrën e duhur. Më pas, do të gjeni një rishikim të rëndësishëm për trajtimin e kaninit të retinuar. Programi do të sjellë në fokus në fund, bakteret dhe viruset për të mësuar gjithçka që një stomatolog duhet të njohë mbi infeksionet nga papilloma virus (HPV) dhe menaxhimin e pacientit me infeksione orale.

Për të përfunduar kursin: Shfletoni të gjithë përmbajtjen e tij, duke klikuar në titujt e moduleve dhe kryeni testet përkatëse. Në fund do të merrni me email ose shkarkoni direkt certifikatën e cila dëshmon ndjekjen e kursit të njohur nga QKEV. Printoni certifikatën dhe dërgojeni me postë të thjeshtë në QKEV.

Kujdes! Në bazë të Vendimit Nr. 789, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, pika: 3.1.2: Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.

 

Çmimi: 5800 lekë

 

Për të blerë kursin, ju mund të paguani me transfertë bankare:
BANKA CREDINS
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 00000585417
Iban: AL40 2121 1009 0000 0000 0058 5417
Numri i llogarisë/Euro: 00000585418
Iban: AL33212110470000000000585418
BANKA INTESA SAN PAOLO
LIFE SH.P.K.
Numri i llogarisë /Lekë: 95727335302
Iban: AL30208111010000095727335302
Numri i llogarisë / Euro: 95727335301
IBAN: AL30208111010000095727335301

Përgjegjësi shkencor

Giovanni Lodi
Studiues në Universitetin e Milanos

Drejtuar

Profesioni dhe specialiteti: Dentist (të gjitha disiplinat)

Kohëzgjatja e kursit

Kursi do të aktivizohet nga 15/02/2016 deri në 31/12/2024.

Kreditet

Kalimi I testit final konsiston për të marrë 24 kredite formative.

Provider

Kursi realizohet nga Lswr srl.
Lswr srl merr përgjegjësinë për përmbajtjen, cilësinë dhe korrektësinë etike të këtij aktiviteti ECM.